30 

Se správnou partou jsou vyjmenovaná slova vždy po ruce.